mba Virksomhedsmæglerne har en klar strategi….

VISION
mba Virksomhedsmæglernes vision er at være et klient- og markedsorienteret virksomhedsmæglerfirma, der

 • altid søger at skabe størst mulig merværdi for sine klienter,
 • er uafhængig af finansieringskilder, revisorer og andre aktører i markedet,
 • ikke påtager sig bestyrelsesposter for at sikre sin integritet i alle brancher,
 • altid prioriterer kvalitet frem for kvantitet,
 • altid prioriterer etik, moral og omdømme frem for indtjening,
 • er i stand til at levere markedets mest kompetente ydelser indenfor sit kompetenceområde,
 • kendetegnes ved stor troværdighed og en altid objektiv fremstilling af omstændighederne,
 • er konkurrencedygtig ikke kun på kompetence, men især honorar i forhold til kompetence,
 • primært arbejder på fast honorar og/eller no que, no pay, men undertiden også timebetaling,
 • hellere mister et honorar, frem for at miste objektiviteten i rådgivningen af klienten.

MISSION
mba Virksomhedsmæglernes mission er at yde kompetent og helhedsorienteret rådgivning i forbindelse med køb, salg og fusionering af virksomheder samt i forbindelse med vurdering, kapitaltilførsel og strategisk planlægning, der kendetegnes ved:

 • at vor rådgivning skal skabe synlig merværdi for vore klienter,
 • at vi aldrig påtager os opgaver udenfor vort kompetenceområde,
 • at vor klients interesser altid skal have den højeste prioritet,
 • at vor klient altid har indsigt i en transaktions status og endelige mål,
 • at vi samarbejder i et team med klienten og dennes øvrige rådgivere,
 • at vi altid vil levere mere en klienten forventer – go the extra mile – every time
 • at honorar altid er væsentligt mindre end den merværdi, vi tilfører klienten