Indsigt og kompetence til at sætte den rette pris….

En virksomhedsvurdering kan være begrundet i flere omstændigheder:

  • Overvejelser om salg/køb af en virksomhed
  • Internt generationsskifte, MBI og MBO
  • Skattesager, retskonflikter og tilsvarende
  • Kapitaltilførsel og/eller finansiering
  • Fortløbende værdioptimering

Gennemførelse af en vurdering starter med en nøje gennemgang af og orientering om virksomheden, hvor relevant materiale om denne udleveres. I ganske særlige situationer kan en virksomhedsvurdering dog foretages alene på basis af eksternt indhentede oplysninger og vurderinger.

Virksomhedens historiske og aktuelle økonomiske nøgletal er naturligvis vigtige for prisfastsættelsen, men det vigtigste er de fremtidige forventede nøgletal.

Vi servicerer fortrinsvis strategiske og finansielle købere, som oftest er virksomheder, men også såkaldte ”arbejdende købere”, der ønsker at blive selvstændige gennem et MBI.

Enten har vi den ønskede virksomhed til salg, og repræsenterer dermed en sælger, – eller vi kan tilbyde at finde virksomheden til køber, og samarbejder dermed med denne. Vi repræsenterer aldrig mere end en part.

I sidstnævnte situation er virksomheden oftest ikke udbudt til salg, men vi skaber kontakten gennem vort etablerede netværk og ved afsøgning i markedet. Under hele forløbet har vi en tæt og ofte daglig kontakt til køber.

Når en eller flere virksomheder er identificeret, assisterer vi køber med

  • en konkretisering af boniteten og værdien
  • analyse af de strategiske muligheder
  • udarbejdelse af strategi- og forretningsplan
  • at tilrettelægge en hensigtsmæssig finansiering

Kontakt os og få vor vurdering af, hvordan dine aktuelle planer kan realiseres.