Overblik til at vælge tidspunkt med omhu….

Salg eller generationsskifte af en virksomhed er langt mere omstændigt end at finde den ”rigtige” pris og den ”rigtige” køber.

Den optimale pris opnås gennem salgsmodning, vælge salgstidspunktet med omhu og ved at finde den optimale køber, som oftest er den, der kan opnå de største synergifordele.

Undertiden er vi involveret i en salgsmodningsproces op til flere år, før et salg ønskes gennemført. Herved opnås de mest gunstige omstændigheder, hvilket giver sælgeren det maksimale resultat og samtidig mulighed for at etablere et fortroligt forhold til sin virksomhedsmægler. Endelig indebærer en velovervejet salgsmodning, at antallet af køberkandidater forøges.

Forud for salget gennemgås virksomheden detaljeret, og dens strategiske position klarlægges oftest i en såkaldt strategisk analyse.

Vi strukturerer herefter alle relevante oplysninger i en virksomhedspræsentation. Ikke kun til brug for køberen, men mere med henblik på, at køberen kan ”sælge idéen” til sit bagland i form af bestyrelse, rådgivere, finansieringskilder etc.

Præsentationen godkendes, ligesom pris- og salgsstrategien fastlægges. Gennem vort omfattende netværk i ind- og udland og gennem brancheanalyser identificeres potentielle køberemner, der efter en prækvalificering præsenteres for sælger til godkendelse og prioritering.

Dybereliggende interesse hos køberkandidaten konstateres, hvorefter fortrolighedserklæring indgås. Virksomhedens identitet røbes overfor køber.

Møder og forhandlinger pågår for yderligere afklaring af købsinteressen, hvorefter virksomheden besigtiges og/eller præsentation udleveres.

Yderligere forhandlinger pågår, inden nødvendige dokumenter udarbejdes i tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere. Due diligence gennemføres.

Vi tager gerne en uforbindende drøftelse af netop din situation.