Indsigt til at skabe rigtige match….

Gennem år og dag får vi mange henvendelser fra købere, der begrundet i forskellige årsager:

  • strategiske
  • finansielle
  • personlige

ønsker at erhverve en virksomhed helt eller delvis

Enkelte har sågar forventning om, at vi har ”varen stående på hylden”, – så vi blot kan sende et antal virksomhedspræsentationer.

Først må følgende dog afklares:

  • Motiv til køb og specifik virksomhedstype
  • Faglige og ledelsesmæssige kompetencer
  • Økonomiske ressourcer og muligheder

Vi servicerer fortrinsvis strategiske og finansielle købere, som oftest er virksomheder, men også såkaldte ”arbejdende købere”, der ønsker at blive selvstændige gennem et MBI.

Enten har vi den ønskede virksomhed til salg, og repræsenterer dermed en sælger, – eller vi kan tilbyde at finde virksomheden til køber, og samarbejder dermed med denne. Vi repræsenterer aldrig mere end en part.

I sidstnævnte situation er virksomheden oftest ikke udbudt til salg, men vi skaber kontakten gennem vort etablerede netværk og ved afsøgning i markedet. Under hele forløbet har vi en tæt og ofte daglig kontakt til køber.

Når en eller flere virksomheder er identificeret, assisterer vi køber med

  • en konkretisering af boniteten og værdien
  • analyse af de strategiske muligheder
  • udarbejdelse af strategi- og forretningsplan
  • at tilrettelægge en hensigtsmæssig finansiering

Kontakt os og få vor vurdering af, hvordan dine aktuelle planer kan realiseres.