Strategisk forståelse skaber og dokumenterer værdien….

Forståelsen af den strategiske position og evnen til strategiudvikling i den virksomhed, der ønskes solgt eller købt samt tilsvarende hos virksomhedens konkurrenter, er det mest betydningsfulde element i hele værdiansættelsesprocessen.

Gennem deltagelse i mange virksomheds- og strategiudviklingsprocesser, værdiansættelser af virksomheder, udarbejdelse af virksomheds-præsentationer og forretningsplaner, har vi tilegnet os stor erfaring i at rådgive om forretnings- og strategiudvikling.

Mange virksomheder bruger heldigvis mange ressourcer på strategiudvikling, men desværre sker strategivalget ofte i blinde, fordi det værdimæssige resultat af strategien ikke måles.

Det problem kan mba Virksomhedsmæglerne afhjælpe, fordi vi med vores brancheanalyser og værdiansættelsessystemer kan lave scenarieanalyser for din virksomheds forskellige strategier således, at der kan vælges den strategi, der giver den største værdiskabelse.

Strategiudviklingen kan ses i sammenhæng med etableringen af shareholder value programmer, hvor der udvælges og implementeres de value drivers, som giver den største værdiskabelse indenfor den valgte tidshorisont.