Shareholder Value eller ”bare” god selskabsledelse….

Nogle vil mene, at begrebet ”shareholder value” er nøje knyttet til børsnoterede selskaber. Det er der imidlertid intet belæg for, idet det naturligvis er lige prisværdigt at skabe en høj værdi på aktierne eller anparterne i et selskab uanset børsnotering eller ej. Her kaldes ”øvelsen” blot ”god selskabsledelse”, ”rettidig omhu” eller noget tilsvarende.

Shareholder value er principielt lige vigtig for alle selskaber, idet det ud over at skabe værdi i selskabet også indebærer, at selskabet bliver mere robust og dermed har større konkurrenceevne, større modstandsdygtighed overfor svingende konjunkturer og dermed overlevelsesevne.

Implementering af egentlige shareholder value programmer indebærer også, at selskabets aktionærer og ledelse får et bedre overblik over såvel selskabet under et som de enkelte forretningsområder, således at det konstateres, hvor værdierne skabes, og hvor de eventuelt nedbrydes.

Af de mere generelle fokusområder kan eksempelvis nævnes

  • Generering af større cash-flow
  • Større profitabilitet
  • Større vækstrater
  • Reducering af den investerede kapital
  • Optimering af det strategiske grundlag
  • Ændringer i kapitalstrukturen
  • Aktietilbagekøbsprogrammer
  • Etablering af incitamentsprogrammer
  • Reducering af selskabets risikoniveau
  • Omsætningshastighed

mba Virksomhedsmæglerne kan simulere og måle effekten på de enkelte value drivers.