Optimale løsninger kræver samarbejde og netværk….

Det er ikke nogen tilfældighed, at vore aftaler hedder ”Samarbejdsaftale om ….”.

Værdien af et bredt fagligt funderet teamwork, der bygger på gensidig tillid og respekt, er næsten uovertruffen.

Med baggrund heri samarbejder vi altid tæt og fortroligt med vor hvervgiver og dennes sædvanlige rådgivere såsom revisor, advokat og bank, da disse hver især kan optimere resultatet og bidrage med såvel aktuelle som historiske kendsgerninger.

Vi tror ikke meget på ”specialister”, der er villige til at påtage sig næsten enhver opgave.

En succesfuld løsning af en opgave kræver undertiden også, at vi samarbejder til anden side. Vi har derfor gennem årene etableret et tæt og fortroligt samarbejde med såvel virksomhedsmæglere som andre rådgivere på begge sider af vore grænser og på begge sider af Atlanten.

Vi har gennem årene været part i opstarten af flere samarbejder og databaser for udbud og søgning af virksomheder, men har måttet erkende, at vi ønsker at arbejde med andre størrelser og typer af virksomheder, end der bliver udbudt gennem disse. Vi har også erfaret, at analyse og uafhængighed er en væsentlig del af vor hverdag.

Uafhængigheden giver såvel os som vore klienter muligheden for både at vælge og vælge fra.