En effektiv risikostyring styrker virksomhedens værdi….

En effektiv og fortløbende vurdering af en virksomheds risici er ikke noget nyt, der er affødt af finanskrisen. Krisen åbner blot øjnene for, hvor hurtigt følgerne kan komme, og hvor fatale de kan blive i en globaliseret verden, hvis risikostyringen nedprioriteres eller i værste fald helt elimineres. En virksomheds risici deles sædvanligvis op i:

  • de strategiske risici
  • de driftsmæssige risici og
  • de finansielle risici

og har hver især stor betydning for virksomhedens indtjenings-, konkurrence- og overlevelsesevne.

Dertil kommer, at en bevidst risikostyring i virksomheden styrker forhold som:

  • stabilitet og handlekraft
  • image og dermed omdømme
  • kreditværdighed
  • værdi og salgbarhed

Få svar på alle virksomhedens ”Hvad-Hvis-spørgsmål”, så du kender tyngden på disse.

mba Virksomhedsmæglerne kan udføre simuleringer, der giver mulighed for at måle ”vægten” på de enkelte risici.