Metoder….

Årsagen til, at mba Virksomhedsmæglerne gang efter gang med sikker hånd kan finde en køber, en sælger eller kapital, – helt uden brug af annoncer, er begrundet i:

Det er særdeles velovervejet, at mba Virksomhedsmæglerne har et meget
smalt forretningskoncept:

  • Salg, køb og fusionering af virksomheder
  • Vurdering af og kapitaltilførsel til samme

Man bliver sjældent verdensmester i mere end en disciplin. Derfor har vi
valgt at gøre os kompetente indenfor et smalt forretningsområde, og
særdeles kompetente indenfor produktions- og handelsvirksomheder.

Yderligere har vi ved ansvars- og kompetencedellegering internt i
virksomheden udviklet en række specialistfunktioner, som både vore
klienter og vi har glæde af i hverdagen.

mba Virksomhedsmæglerne bruger i væsentligt omfang analyse til at:

  • Identificere købere eller sælgere
  • Synliggøre mulige synergier
  • Afdække virksomhedens strategiske position

Til brug for dette har vi adgang til en lang række databaser i ind- og
udland, ligesom vi selv gennem mange år har udarbejdet og samlet
brancheanalyser samt systematisk gemt relevante oplysninger i vor
interne database.

Brugen af disse informationer kombineret med årelang erfaring giver
indsigt og skaber overblik.

Vor styrke er at systematisere og nyttiggøre al den viden, som vi dag
efter dag modtager. Det er oplysninger fra potentielle købere,
virksomheder og om brancher, som vi får fra en meget stor kontaktflade,
adgang til brancheanalyser, erfaring i struktur- og strategiprocesser,
adgang til databaser i ind- og udland, deltagelse i tidligere
gennemførte virksomhedsoverdragelser samt et omfattende netværk. Dette er én form for indsigt.

En anden form er indsigten i den virksomhed, der ønskes afhændet,
herunder dens strategiske position, dens strategiske muligheder og alle
de påvirkninger, den udsættes for fra omverdenen.

Det er muligheden for at kombinere disse to former for indsigt og derved
påvise synergimuligheder, som vi stiller til rådighed for vore klienter.

Det er den samlede indsigt der muliggør, at vi med stor sandsynlighed
kan udpege de relative få køberkandidater, imellem hvem den endelige
køber skal findes.

Vi aftaler altid anonymitetens omfang med vor klient, herunder
kontaktform og -adresse, udbudsform og -omfang samt øvrige
forholdsregler. Herved elimineres risikoen for, at medarbejdere,
konkurrenter og andre ”uvedkommende” får kendskab til ”aktiviteten”.

Af samme grund bruges ikke personbilleder i vor markedsføring, ligesom
vor telefonomstilling har hemmeligt nummer for udgående opkald.

Salg og køb af virksomheder er ikke venstrehåndsarbejde, som kan
gennemføres, når der i øvrigt er tid hertil. Vi afsætter tid til
opgaven.

Dernæst er gennemprøvede værktøjer i form af avancerede programmer til
værdiansættelse, analyse og simulering, checklister, paradigmaer og
adgang til såvel intern som ekstern information samt endelig erfaring
med de forskellige værdiansættelses- og strategiske analysemetoder
vigtige elementer, der sikrer et ensartet, systematisk og
veldokumenteret grundlag med god dybde.

Dette giver overblik og skaber tillid.

Vor klient har indsigt i hele forløbet, og er dermed orienteret om, hvor
langt vi er i processen.

mba Virksomhedsmæglerne er fortrolige med og villige til at forestå
styringen og koordineringen gennem hele salgs-/købsfasen.

Koordineringen sker altid i tæt dialog med vor klient, med hvem de
nærmere omstændigheder detaljeret aftales fortløbende i forløbet.

Uden en egentlig koordinator sker der ofte det, at forhandlingsforløbet
går i stå eller bliver afsporet med jævne mellemrum.

Det er væsentligt at have alle forhold undersøgt og bearbejdet inden
”slutspurten”, – så kan ressourcerne bruges på at optimere resultatet.

mba Virksomhedsmæglerne er uafhængige af finansieringsinstitutter,
revisionsfirmaer og andre, ligesom vi ikke udfører revisor- og
advokatarbejde.

Derfor er vi i stand til at tilbyde vore klienter en rådgivning, der er
uafhængig af andre erhvervsinteresser, ligesom vi uden komplikationer
kan indgå i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere, om at løse opgaven optimalt.

mba Virksomhedsmæglerne har en lang række faste procedurer, der sikrer
størst mulig fortrolighed.

Samtidig er vi gode til at skelne mellem ”sædvanlig nysgerrighed” og
”oprigtig interesse”.

Dernæst overvejer vi fortløbende i sagens forløb, hvilke oplysninger en
potentiel køber/sælger skal have, og på hvilket tidspunkt.

Endelig har vor hvervgiver hele tiden indsigt i hvilke oplysninger, der
afgives, og detaljeringsgraden heraf.

Fortrolighedserklæringer anses som en selvfølge.

Ved opstart modtager vi oftest et mindre, men fast honorar.

Ved afslutning af opgaven får vi et såkaldt ”succeshonorar” efter Lehmann-skalaen, der kun kommer til udløsning, når opgaven er løst, og vor klients interesser er sikrede.

Vi synes godt om, at der er sammenhæng mellem de opnåede resultater og
vort honorar. Det er derfor kun når en klient har særlige ønsker herom,
at vi arbejder efter timebetaling.

Som det fremgår af vort motto, leverer vi gerne lidt mere, end vor
klient forventer.