Vort netværk sikrer de optimale resultater….

Behov for egen- og/eller fremmedkapital kan være begrundet i mange omstændigheder lige fra drift til generationsskifte samt tilkøb og rettes oftest mod:

  • Finansielle institutioner
  • Ventureselskaber og business angles
  • Pensionskasser og fonde
  • Strategiske investorer
  • Finansielle investorer

Ved kapitaludvidelse er et væsentligt succeskriterium en grundig og systematisk strategisk analyse samt et fyldestgørende og troværdigt tegningsprospekt.

Er materialet ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet og troværdigt, vil investorer blot trække sig og investere til anden side.

Man har sjældent eller aldrig hørt om, at en mislykket emission er blevet efterfulgt af en fuldtegnet emission. Så der er kun ”et skud i bøssen”.

Vi har et indgående kendskab til gennemførelse af ikke offentliggjorte kapitaludvidelser og påtager os opgaven fra start til slut:

  • Gennemførelse af den strategiske analyse
  • Udarbejdelse af tegningsprospekt
  • Udvælgelse af investoremner
  • Lukning af transaktionen

Kapitaltilførsel gennemføres som et teamwork mellem selskabets ledelse, revisor, pengeinstitut samt virksomhedsmægleren, idet alle besidder væsentlige, men forskellige kompetencer.