Erfaringer og teamwork sikrer fusionens succes….

Gennemførelse af en fusion er et reelt alternativ til et tilkøb eller et salg. Fordele og ulemper i forbindelse hermed bør nøje vurderes, idet en fusion bringer et nyt element i spil, nemlig om der er synergiafledninger og i bekræftende fald størrelsen på disse.

Det er oftere lettere at se synergierne i et regneark, frem for at realisere dem på det operationelle plan.

Der er mange faldgruber og flere internationale undersøgelser viser da også, at ca. 50% af alle fusioner ikke opnår den forventede effekt.

Det skal man imidlertid ikke lade sig skræmme af på forhånd, idet de samme undersøgelser samtidig afslører, at der er en nøje sammenhæng mellem succesens omfang og den akkuratesse, der er anvendt ved forberedelserne.

Løsningen herpå er for så vidt ganske enkel. Det fornødne strategiske grundlag for begge virksomheder skal tilvejebringes, og på basis heraf udarbejdes en ”drejebog”, der blandt andet rummer følgende elementer:

  • Konkretisering af de af fusionen affødte opgaver
  • Hvornår skal den enkelte delopgave afvikles
  • Hvem har ansvaret herfor
  • Hvilke succeskriterier er gældende herfor
  • Konsekvenser af en succesrate på under 100%

Skal man gennemføre en succesfuld fusion, kræver det bred kompetence, erfaring, strategisk forståelse og især ”godt købmandskab”. Det er afgørende, at klienter og rådgivere er personligt engageret og arbejder som et team under hele processen, og ikke ser det som et 8 til 16 job.

mba virksomhedsmæglerne har den erfaring, der er betingelsen for en succes, hvilket er din bedste garanti.